AI KAN EUROPESE GEZONDHEIDSZORG 170 MILJARD EURO OPLEVEREN, Toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen de Europese gezondheidszorg de komende tien jaar 170 miljard euro aan kosten besparen op kosten voor obesitas, dementie en borstkanker. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC

Uitkomsten onderzoek: preventie en diagnostiek

Het onderzoek gaat in op de mogelijke kosten van implementatie, op de efficiëntie op het gebied van preventie, diagnosticeren of behandelen van aandoeningen en op de kosten die ondanks het gebruik van kunstmatige intelligentie moeten worden gemaakt. Enkele uitkomsten zijn:

Preventie van obesitas bij kinderen

De toepassing van kunstmatige intelligentie zou in de komende 10 jaar een kostenbesparing kunnen opleveren van maximaal EUR 90 miljard. Het gaat bij deze raming onder meer om lagere medische kosten en minder verlies als gevolg van lagere productiviteit en ziekteverzuim. Bovendien kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan een efficiëntere zelfcontrole ter voorkoming van obesitas.

Diagnose van dementie

De toepassing van kunstmatige intelligentie zou de komende 10 jaar kunnen bijdragen aan een besparing van EUR 8 miljard, voornamelijk door een hoger diagnosepercentage bij dementie in de eerstelijnszorg. Met kunstmatige intelligentie kan een diagnose worden gesteld die voor 90% betrouwbaar is, en daar heeft een groot deel van de dementiepatiënten zonder officiële diagnose baat bij.

Diagnose en behandeling van borstkanker

Kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan de diagnose en de behandeling van borstkanker, vooral bij vroegtijdige opsporing, besluitvorming en vermindering van de directe betrokkenheid van artsen bij eventueel herhalende taken. Bij toepassing op grote schaal kan kunstmatige intelligentie de komende 10 jaar een besparing opleveren van EUR 74 miljard.

Het rapport waarschuwt ook dat – ondanks de kostenbesparingen – strenge regelgeving en andere belemmeringen kunnen verhinderen dat de wijdverbreide invoering van kunstmatige intelligentie volledig wordt benut, Een belangrijke aanbeveling is het opnieuw vaststellen van vergoedingen ter ondersteuning van op resultaten gebaseerde zorg hebben zorgverleners en patiënten minder te maken met betalers en wordt de noodzakelijke ontwikkeling van op kunstmatige intelligentie gebaseerde hulpmiddelen gestimuleerd.

Bron : https://www.pwc.nl/nl/publicaties/sherlock-in-health.html