Kunnen robots patiënten met chronische longziekte (COPD) na ontslag uit het ziekenhuis, thuis helpen bij hun herstel?

Volgens een studie van University of Auckland is slechts de helft van de patiënten trouw aan zijn medicatie. Medicatietrouw hangt veelal samenhangt met het opleidingsniveau en de geestelijke gemoedstoestand van de patiënt terwijl ook de relatie met de behandelend arts een rol speelt.

Inzet Irobi robot

Tijdens de studie kreeg een groep van 25 deelnemers op een totaal van 60 deelnemers de beschikking over een iRobi robot, die taken verrichtte waaronder :

  • De meting van het zuurstofgehalte,
  • Het geforceerd expiratievolume en de hartslag.
  • De robot gebruikte ook een vragenlijst om op de hoogte te blijven van de geestelijke toestand van de patiënten.
  • De robot helpt patiënten aan de inname van medicatie en aan het doen van lichamelijke oefeningen herinneren.
  • De robots waren uitgerust met een “I am feeling unwell” –knop in geval van acute nood.
  • Er werd een alert gestuurd wanneer de parameters van de patiënt niet klopten of wanneer lichamelijke oefeningen voor de derde keer op rij niet werden uitgevoerd.

Patiënten reageert beter op robots dan op computers

De voorlopige resultaten van het onderzoek wijzen uit dat patiënten over het algemeen beter op robots reageren dan op computers, maar significante verschillen waren er niet. Van de 25 deelnemers die gebruik hadden gemaakt van de robot, ervaarde 19 ervan dit als prettig.

Volgens de wetenschappers moet er ondanks de bemoedigende resultaten nog veel onderzoek worden verricht naar home care robots. Met name de integratie van de robots in zorgsystemen is daarbij een punt van aandacht.

Bron : icthealth.nl – robots-helpen-longpatienten-nazorg