In Slechts 45 seconden bepalen of u de ziekte van Alzheimer al dan niet lijdt. Frank Rudzicz ontwikkelde een AI programma wat aan de hand van het taalgebruik en hoe iemand technisch spreekt, kan inschatten of die al dan niet aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De ernst ervan kan de robot nu al aangeven met een nauwkeurigheid van 82 procent en dat percentage verbetert nog constant.

Ander taalgebruik

Alzheimerpatiënten hebben de neiging om qua taalgebruik wat langere pauzes tussen hun woorden in te lassen. Ze gebruiken ook liever een voornaamwoord (zij) dan een naamwoord (Marie) en verkiezen eenvoudigere omschrijvingen boven specifiekere (ze zeggen ‘auto’ in plaats van het model of het merk). Ook de wisselingen in hoogte en sterkte van de stemtrillingen kan een AI-“robot” veel beter analyseren dan het menselijke oor.

Robot Interface

Om de test aangenamer te maken wordt de Zeno robot gebruikt als interface.

Bron : telegraph.co.uk – inside-ai-healthcare-revolution-meeting-robots-can-detect-alzheimers