Hoewel geen fysieke robot is Alfred als virtuele assitent wel een interessante ontwikkeling. Alfred is programma van de Europese Commissie en wordt ontwikkeld zo​​dat ouderen langer in hun eigen huis wonen met de mogelijkheid om zelfstandig te handelen en actief deel te nemen aan de samenleving.

Kenmerken Alfred

De technologische basis voor Alfred bestaat uit vier pijlers:

  • Assistent die reageert op spraakcommando’s :Alfred wordt als APP op een mobiel device ontwikkeld om tegen te praten.Voorbeelden ; Bel bram | Ik ben verdwaald, breng me thuis | Bel een taxi
  • Gepersonaliseerde sociale integratie: Het bevorderen van actieve deelname aan de samenleving door suggesties te doen van evenementen en sociale contacten. Voorbeelden : Er is een zwemcursus vandaag
  • Effectieve en persoonlijke zorg.Toegang tot de vitale functies voor mantelzorgers en ander medisch personeel en waarschuwen in geval van nood. De gegevens worden verzameld door onopvallend draagbare sensoren in wearables
  • Activering.Stimuleren van lichaam en geest door persoonlijke serous gaming. Bijvoorbeeld een stappenteller, een mind-game

Bijdrage Nederland

Vanuit Nederland is het NATIONAAL OUDERENFONDS betrokken bij de ontwikkeling. Dit zou garant moeten staan voor een duidelijke inbreng van de gebruiker.