Interessante technologische toepassing

Waar kan technologie ondersteunen. Naast robots zijn er nog ander innovatie producten waar wij u graag over informeren.

 

Technologie in de zorg en voor in huis

Waar kan technologie ondersteunen bij activering, zelfredzaamheid en het ritme van de dag.

Anders werken in de zorg

Anders werken in de zorg

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners, meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Anders werken, een voorbeeld. Zorg op afstand, via een telepresence bril

Lees meer
0