De toekomstige inzet van robots in de Nederlandse zorg gaat de maatschappij aanzienlijke voordelen opleveren. ‘Vooral voor mensen van 80 jaar en ouder is de komst van de robot essentieel’, zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health.

Verzekerd van noodzakelijke zorg

Robots zorgen er niet alleen voor dat een groot aantal ouderen ook in de toekomst verzekerd blijft van de noodzakelijke zorg. Ze dragen er ook toe bij dat het toekomstige personeelstekort in de zorg voor een groot deel kan worden opgelost, dat huisartsen en thuiszorg ontlast worden en meer capaciteit krijgen voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Menselijk contact

‘Vooral voor mensen van 80 jaar en ouder is de komst van de robot essentieel’, zegt Karina Kuperus van adviesbureau KPMG Health. Kuperus: ‘De robots zijn met name in staat ouderen te ondersteunen bij huishoudelijke taken, te helpen bij het ondernemen van eigen activiteiten, bij te dragen aan sociale interactie en een belangrijke rol te spelen bij het verzamelen, analyseren en distribueren van medische data. De inzet van de zorgrobot leidt weliswaar mogelijk tot minder fysieke contacten, maar daar komt een grotere zelfstandigheid voor in de plaats. Dit gaat gepaard met meer gevoel van eigenwaarde en kwaliteit van leven. Deze voordelen lijken belangrijker dan de vaak repeterende, kwalitatief magere contacten die de robot veelal zal vervangen.’

Kosten en baten

Aan de hand van de True Value methodiek heeft KPMG een analyse gemaakt van de maatschappelijke voor- en nadelen van de inzet van robots in de thuis- en huisartsenzorg en hoe deze zich financieel laten vertalen in kosten en baten. Kuperus: ‘Duidelijk is dat niets doen geen optie is. Als we de zorgrobot niet inzetten, lopen in het jaar 2040 ruim 300.000 ouderen zorg mis. Uit onze berekeningen blijkt dat in Nederland in 2040 180 miljoen uur aan zorg nodig is. Als we rekening houden met het feit dat steeds minder mensen in de zorg werkzaam zullen zijn, constateren wij dat slechts 80 miljoen uur aan zorg kan worden geboden. Het tekort van 100 miljoen uur staat gelijk aan de zorg voor ruim 300.000 80+ ouderen. Zonder passende maatregelen is voor hen in 2040 dus geen zorg beschikbaar. Met de inzet van zorgrobots zijn wij in Nederland in staat te voorzien in dit tekort. Bovendien blijft 4 procent extra capaciteit over, waardoor de kwaliteit van de zorg kan worden verhoogd. Uitgaande van de standaard tijdsnormeringen kan binnen vijf jaar 30 procent van de repeterende taken van de thuiszorg worden overgenomen door robots. Voor 2040 komen onze berekeningen zelfs uit op 60 procent.’

Voorspellen van medische incidenten

Uit de analyse van KPMG blijkt dat patiënten van 80 jaar en ouder twee keer zo vaak gebruikmaken van huisartsenzorg dan jongere patiënten. Kuperus: ‘Ze zijn goed voor meer dan 40 procent van de visites van huisartsen. Met digitale oplossingen kan het aantal zorgmomenten fors worden teruggebracht. Medische informatie is sneller beschikbaar en de terugkoppeling van behandelinformatie verloopt efficiënter. In een tijd dat huisartsen onder druk staan, veel overuren maken en vragen om minder patiënten, maakt de zorgrobot een wereld van verschil. Van de ongeveer 760 huisartsen die bezig zijn met 80+ zorg, zijn zo’n 140 artsen door de inzet van zorgrobots vrij te maken voor meer tijd en zorg voor patiënten. Gewoonweg door het proces van consulten en visites slimmer in te richten. Er komt voor onze huisartsen dus bijna 20 procent aan zorgcapaciteit vrij. Robots kunnen bovendien een belangrijke rol spelen bij het voorspellen van medische incidenten. Kuperus: ‘Als zij voorzien worden van de juiste data, zijn robots bijvoorbeeld in staat om beroertes of hartfalen bij ouderen te voorspellen. Nu kosten hartfalen en beroertes de gemeenschap jaarlijks zo’n 2,5 miljard euro. Door ‘just in time-zorg’ kunnen deze kosten mogelijk worden uitgesteld of zelfs voorkomen.’

Bron : zorgvisie –  KPMG-ziet-grote-maatschappelijke-voordelen-van-zorgrobot