Zorginstelling Philadelphia heeft de inzet van een sociale robot onderzocht bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Met positief resultaat, zo leerde het experiment met robot Phi (Pepper robot) die twee weken bij cliënt Lydia in huis logeerde.

Zelfredzaamheid

Robot Phi hielp met praktische zaken, zoals het helpen herinneren om medicijnen in te nemen, maar had vooral een sociale functie. Lydia kon haar verhaal kwijt. “Phi voelde aan als een maatje, iemand waarmee ik het samen gezellig had en leuke dingen kon doen. Ik ga haar missen als ze weer weggaat”, zegt Lydia. Het bleek dat Phi voor Lydia meer mogelijkheden bood voor eigen regie; bijvoorbeeld door te herinneren aan bepaalde zaken of door acties te suggereren. Daardoor konden Lydia’s begeleiders zich meer richten op andere zaken en persoonlijke aandacht.

Blijven ontwikkelen

Belangrijk blijft dat de robot zich blijft ontwikkelen, de cliënt beter leert kennen en zo zijn gedrag kan aanpassen. Bij een sociale is het leren herkennen van emoties bijvoorbeeld belangrijk en daar ook op reageren. Daarnaast is Philadelphia voornemens om een ‘robotplatform’ te bouwen waarmee zorgverleners zelf een basisprogramma makkelijk kunnen aanpassen aan de wensen en de behoeften van de individuele cliënt. En dat voor meerdere robots.

Volgens Greet Prins, voorzitter raad van bestuur Philadelphia , staat de organisatie pas aan het begin van een veelbelovende ontwikkeling.

Bron: Philadelphia – sociale robot Phi 

Bron: Skipr – philadelphia-experimenteert-met-platform-sociale-robots