De SID-robot kan met precisie bacteriën bestrijden. Dit is van toepassing op meerdere gebieden en daarmee is het een veelbelovende technologische ontwikkeling. 

Toepassingen

De resistentie tegen antibiotica is enorm aan het toenemen in het menselijk genoom. Dit is te wijten aan het feit dat antibiotica vaak in onnodige gevallen wordt voorgeschreven of dat patiënten hun kuur niet afmaken. Hierdoor zullen veel antibiotica binnen enkele jaren niet meer effectief zijn in het bestrijden van bacterien. De SID-robot is daarom in het toekomstbeeld in de medische wereld van bacteriële infecties toepasbaar.

Het komt af en toe ook voor dat mensen met een kleine wond worden geinfecteerd met een gevaarlijke bacterie afkomstig van een ziek persoon of door slechte sterilisatie van medische instrumenten of kamers. De SID-robot kan in dat geval meetinstrumenten en kamers ter controle scannen op de aanwezigheid van gevaarlijke infectieuze bacteriën. Bijvoorbeeld voordat een operatie plaatsvindt of voordat een patiënt in een kamer in het ziekenhuis wordt geplaatst ter herstel. Deze toepassing zal ter preventie dienen.

Tenslotte kan de SID-robot worden toegepast in de veehouderij. Veel dieren eten voer dat expres antibiotica bevat. Veehouders doen dit om ziektes te voorkomen, zodat ze zo veel mogelijk winst maken. Bacteriën in dieren worden natuurlijk op een gegeven moment ook resistent tegen die antibiotica door mutatie, verandering van het DNA. Dit kan onschadelijk zijn voor dieren, maar wel schadelijk voor mensen die uiteindelijk het vlees van de dieren opeten. Hier is de SID-robot ook toepasbaar, omdat het ingezet kan worden om de dierlijke producten die boeren leveren te controleren. Ook een toepassing ter preventie dus.

Vormgeving

Welke fysieke vorm de robot gaat krijgen is nog niet besloten. Wel heeft de TROIKA foundation bevestigs dat het een flexibele behuizing zal worden. Dit maakt de toepassing in meerdere sectoren mogelijk.

Complicaties:

Het wordt nog gecompliceerd om de databank altijd up to date te houden. Bacteriën zijn namelijk in staat te muteren, waardoor de databank zal moeten worden aangepast. Muteren is een proces waarbij de genetische informatie van bacteriën verandert door invloeden van buitenaf, zoals kankerverwekkende stoffen. De bacteriofagen moeten hierop dan ook worden aangepast. Dit zorgt ervoor dat het nog wel veel geld zal kosten om de databank voortdurend te bewerken. Bovendien zal onderzoek nodig zijn naar de nieuwe soorten bacteriën die ontstaan en welke bacteriofagen die mogelijk kunnen bestrijden.

Het duurt echter naar verwachting nog 3 jaar voordat de SID-robot in werkelijk gebruik zal worden genomen. Deze verwachting is gesteld, omdat de bacterie data bank nog moet worden gevuld. Indien er meer financiering en meer technologische ontwikkelingen gedurende deze 3 jaar zullen worden toegevoerd, gelooft de TROIKA foundation dat ze dit sneller kunnen realiseren.

Bron: Scientias