Een biopsie is het nemen van een weefselmonster uit het lichaam om een diagnose te stellen. Het doel van het MURAB project is om deze biopsie effectiever, goedkoper en preciezer uit te voeren door gebruik te maken van robotica. 

Doel van de robot

Met name de vroege diagnose van borstkanker en spierziekten hoopt het MURAB project te verbeteren. Deze twee ziektes zijn specifiek gekozen, omdat beide op dit moment veel ongemak voor de patiënten veroorzaken. De patiënten moeten namelijk meerdere malen een MRI (magnetic resonance imaging) ondergaan (afbeelding 1). MRI heeft op dit moment nog veel onbekende langdurige effecten. Tijdens het proces ervaart de patiënt blootstelling aan hitte en een hoge decibelgraad gedurende enkele minuten. Daarnaast ervaren sommige patiënten MRI als onprettig door claustrofobie, omdat je in een kleine tunnel ligt. Dit kan als resultaat geven dat de betreffende persoon niet in staat is stil te liggen. En juist dit aspect is van belang voor het maken van een goede scan. Dus is er een grotere kans op een verkeerde analyse, omdat de scan mogelijk minder leesbaar is.

Het MURAB project heeft daarom als doel het aantal bezoeken te verminderen, de kans op een goede scan te vergroten en zo de ervaring en het gemak van de patiënten te verbeteren (afbeelding 2).  

De biopsie procedure

De procedure start met de robot die met zijn ingebouwde MRI en Ultrasound systeem het onderdeel van het lichaam zal scannen dat als doelwit is gesteld. Hieruit wordt elastogafische data verkregen, data die de eigenschappen van het betreffende weefsel weergeeft. Vervolgens zal een techniek genaamd TAS (Tissue Active SLAM) worden toegepast. SLAM staat voor Simultaneous Localisation And Mapping. Het creëert een 3D model van het weefsel uit de verkregen elastografische en biomechanische data afkomstig van de MRI en Ultrasound scans. De aanwezigheid van tumoren kan door analyse van een radioloog hiermee worden aangetoond. De structuur van tumoren wijkt namelijk af van dat van gezond weefsel.

Vervolgens, indien een tumor is gelokaliseerd, wordt chirurgie door de robot toegepast. Door de precieze eerdere verkregen informatie uit de scans, zal de robot in staat zijn minimaal invasief, effectief en precies de biopsie kunnen uitvoeren. De hierboven beschreven procedure is nog niet gerealiseerd, maar is hetgeen waar project MURAB naar streeft.

Partners/Samenwerking

Het MURAB project wordt geleid door de groep onder leiding van professor Stramigioli van de Universiteit van Twente. Het is een samenwerking van de Universiteiten van Verona en Wenen en de ziekenhuizen Radboud UMC. Daarnaast zijn robotontwikkelaars zoals KUKA en Siemens ook betrokken bij dit project.

Bron: Murabroject, Metropolis, Wetenschap.