Robotica ontwikkelt zich in volle vaart. Vooral de gezondheidssector ondervindt hiervan de effecten. De toepassing van robotica for cure is niet zomaar iets waarbij alleen maar gekeken wordt naar succes. Het is namelijk waar volgens experimenteel onderzoek dat autonome robots significant beter zijn in bijvoorbeeld het hechten van wonden dan verplegers. Maar de vraag is: Wat vinden de patiënten ervan dat ze worden geopereerd door een robot?

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar de acceptatie van robots in de operatiekamer in 12 verschillende landen. Dit onderzoek is uitgevoerd door PwC onderzoeksbureau YouGovResearch met behulp van 11.000 participanten. De deelnemers kregen twee scenario’s voorgeschreven waarbij ze moesten aangeven of ze bereid waren de ingreep door een robot te laten uitvoeren. Dit betrof 1 situatie waarbij ze een kleine ingreep ondergingen en 1 situatie waarbij ze een grote ingreep ondergingen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 47 % van de Nederlanders bereid is een kleine ingreep door een robot te laten uitvoeren en 40 % wanneer het om een zware operatie gaat. Daarnaast blijkt dat in hoogontwikkelde landen er relatief een lage bereidheid is in vergelijking met laagontwikkelde landen. De onderzoekers zien deze resultaten als een positieve uitkomst, sinds de komst van robotica nog in de kinderschoenen staat. Ze geloven dat meer ontwikkelingen en verspreiding van info rond robotica de percentages zal doen stijgen in de toekomst. Deze hoge percentages zullen de introductie van nieuwe technologie in de zorg makkelijker maken.

Consultancy