Zorgorganisaties (Evean, Omring en Wilgaerden) en gemeentes (Hoorn, regio Alkmaar) gaan een project starten om binnen 2 jaar 10.000 woonzorgprojecten voor zelfstandig wonende ouderen en zorgbehoevende te realiseren. 

Het doel van het Vitaal Thuis project

De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en een tekort dreigt aan opgeleid zorgpersoneel. Mensen met een zorgvraag kunnen worden geholpen om langer zelfstandig thuis te wonen met technische zorgoplossingen in de eigen woning, zoals sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring. Daarmee vermindert de zorgvraag, verbetert de zelfredzaamheid en neemt de kwaliteit van leven toe

Domotica leidend

Sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring worden gerealiseerd met techniek in huis . Het “slimme” huis van het Vitaal Thuis project wordt voorzien van extra technische elementen zoals camera’s, alarmknoppen die via het aanwezige netwerk gegevens delen met zorgverleners en familie en vrienden.

Bron : Actiz – langer zelfstandig thuis wonen