Ouderen mensen staan open voor toepassingen van nieuwe technieken zolang men hierdoor langer zelfstandig kan blijven wonen en niet vereenzaamd. Dat blijkt uit het Mature Market Monitor-onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in samenwerking met AgeWise.

Enthousiast over domotica

Domotica is er in verschillende vormen: bijvoorbeeld een stofzuiger die zelf het huis rondgaat of nieuwe communicatiemiddelen om digitaal met een arts of verpleegkundige te praten. Handig, maar domotica wordt voor ouderen pas echt relevant als deze het mogelijk maakt om langer een zelfstandig leven te kunnen leiden. 67% geeft aan het prettig te vinden als ze dankzij technologie minder vaak een beroep hoeven te doen op professionele zorgverleners of hun sociale omgeving.

Voorkomen van eenzaamheid

Ouderen zijn wel bang dat domotica het contact met anderen vermindert. 77% is bang dat meer technologie in de zorg zal leiden tot eenzaamheid. Vooral technologie die letterlijk in je ‘personal space’ komt, is voor veel ouderen nog een brug te ver. Zo’n 51% van de ouderen vindt een robot die helpt met de persoonlijke verzorging (zeer) onaantrekkelijk en hetzelfde percentage ziet niets in een gezelschapsrobot in huis.

Toegevoegde waarde domotica

“Technologie verandert wat er mogelijk is, maar niet wat mensen belangrijk vinden in hun leven”, zegt senior research consultant Peter Jobsen van Motivaction. “Ouderen willen dat de inzet van domotica leidt tot meer contact met hun medemens, niet tot minder contact. De beschikking hebben over meer communicatietools en langer de controle over je eigen leven behouden, dat is de toegevoegde waarde van domotica voor ouderen.

Bron : zorginstellingen.nl