Hoe zou het leven eruit zien wanneer wij samenleven met een humanoïde robot die menselijke emoties kan lezen en gesprekken kan voeren?

Pepper robot

In Osaka (Japan) heeft Softbank een showroom ingericht waar de robot Pepper rondloopt in een huiskamer en bezoekers begroet met “Hallo” en “Heb je al ontbeten?”. Pepper kan meer dan praten. Volgens Softbank is het technisch mogelijk om Pepper te gebruiken om een oogje in het zeil te houden bij ouderen en voor beveiligingsdoeleinden.

Taken robots

Robots in ons huis kunnen verschillende taken uitvoeren. Zo zijn er robots die zorgen voor ondersteuning in het leven van de zorgbehoevende, robots die toezicht houden en de zogenaamde gezelschapsrobots zoals bijv. Alice.

Recentelijk is de documentaire ‘Ik ben Alice’ van de Nederlandse regisseur Sander Burger uitgezonden. Tegen alle verwachtingen in, blijken oudere mensen wel degelijk positief te reageren op een zorgrobot. De neiging is om de keuze van het inzetten van robots te laten maken door zorgverleners of familie, en die hebben vaak reserves die zijn gebaseerd op een gebrek aan kennis of op angst voor technologie. Ouderen zelf, die toch eigenlijk een zeer duidelijke stem zouden moeten hebben, worden daarbij vaak niet voldoende betrokken. Bovenstaande toont aan dat er wellicht hele andere belangen spelen bij familie, mantelzorgers, zorgverleners en cliënten. Een deel van het tot nu toe uitblijven van de grootschalige inzet van robot technologie in de zorg zou hiermee te maken kunnen hebben en zou dus moeten worden meegenomen in het hele proces. Van definitie tot en met implementatie dienen alle belangen zorgvuldig in kaart te worden gebracht en moet iedereen worden betrokken. Zonder deze aanpak is er vaak onvoldoende acceptatie en blijven de gewenste resultaten achter.