0 items

 

Partners en communities

 

Platform 31, duurzaam thuis

Platform 31, duurzaam thuis

Energiesprong, onderdeel platform 31, faciliteert een iteratief proces om te komen tot levensloopbestendige woonconcepten (businesscase gericht op de woon- en zorglasten).

Langer thuis wonen

Dit moet leiden tot concrete proposities met een aanbod om langer thuis wonen mogelijk te maken.

Andere handen community

Andere handen communty

Andere handen community is het platform waar medewerkers aan de toekomst van de zorg werken.

Verandering als uitdaging

De zorg verandert. Medewerkers staan voor de uitdaging met deze veranderingen mee te gaan. Robotzorg is robot partner van andere handen.

Croon care connect

Domotica specialist

Croon is specialist om het gebied van Domotica. Speciaal voor de zorg heeft zij het CareConnect concept ontwikkeld. 

CareConnect

CareConnect helpt zorgaanbieders ook met een beperkte bezetting betrouwbare en hoogwaardige zorg te verlenen. Het begint bij een goede infrastructuur.

Active Aeging

Active Aeging robot partner

Active Ageing wil het leven van senioren aangenamer maken, zodat zij gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden.

Platform

Hiervoor is er een online en offline kennis- en ontmoetingsplatform voor professionals, overheden, kennisinstellingen, bedrijven die zich op senioren richten.