Robotarm Jaco

Robotarm Jaco is bedoeld voor personen die het ontbreekt aan een inzetbare handfunctie. De Robotarm kan helpen met eten en drinken, iets oprapen, keukenactiviteiten doen, een apparaat aan of uitzetten.

Beschrijving

Robotarm Jaco is bedoeld voor personen die het ontbreekt aan een inzetbare handfunctie. Gebruikers zijn vaak personen met gevorderde spierziektes of ernstige neurologische aandoeningen. Voor het gebruik dient voldoende begrip aanwezig te zijn en men dient ook voldoende gezichtsvermogen te hebben.

Jaco op een rolstoel

Jaco wordt op een rolstoel geplaatst en kan door zijn gebruiker heel efficiënt bediend worden. Het aantal handelingen dat men met ‘Jaco’ kan uitvoeren is vrijwel oneindig. Heel belangrijk zijn de dagelijkse handelingen die iemand in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Zo kan ‘Jaco’ helpen met eten en drinken, iets oprapen, keukenactiviteiten doen, een apparaat aan of uitzetten.

Robotarm Jaco zelfstandigheid lichamelijke beperkingen

Kinova en Focal Meditech

Robotarm ‘Jaco’ werd ontwikkeld door door Kinova Rehab te Montreal, Canada. Focal Meditech deed op basis van eerdere ervaring en in nauwe samenwerking met Kinova verder ontwikkelwerk Dit betreft met name de bedieningen, de mechanische integratie op de rolstoel, de elektronische integratie op het rolstoelplatform en de veiligheid.